Video na pozadí web stránkyO tomto zobrazeníToto odpovedajúce usporiadanie je založené na vložení videa do pozadia web stránky. Neni to nič zložité, len treba dávať pozor aby sa video zobrazilo aj v mobilných zariadeniach. Dôležité je nastavenie v styl.css, podľa nastavenia sa potom zobrazí video na pozadí. Lebo mnohý prehľadávajú web hlavne na mobiloch, už nás je veľmi málo čo sedime pri PC a klikáme... Tu Vám dávam kód na vloženie videa.


Kód na vloženie videa


index.html

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <title>videopozadie</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <script src="script.js"></script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl.css"> </head> <body> <div class="fullscreen-bg"> <video loop muted autoplay poster="https://www.mtsany.sk/filmy/relax.jpg" class="fullscreen-bg__video"> <source src="https://www.mtsany.sk/filmy/relax.mp4" type="video/mp4"> <source src="https://www.mtsany.sk/filmy/relax.webm" type="video/webm"> <source src="https://www.mtsany.sk/filmy/relax.ogv" type="video/ogg"> </video> </div> <!-- #wrapper --> <div id="wrapper" class="clearfix"> <div id="main"> <div class="black-50"> <h2>Popis niečoho</h2> <p>halo...halo...</p> <h3>Ďalší popis podľa uváženia</h3> <p>halo... halo...<p> </div> <!--pravá strana--> <div id="sidebar"> <div class="black-50"> <h2>Download</h2> <p> </div> <div class="black-50"> <h3>Popis niečoho</h3> <p>halo...halo...</p> </div> </div> </div> </div> <!-- /wrapper --> </body> </html>


styl.css


@charset "UTF-8"; @import "reset.css"; body,html{ font-size: 3vmin;} a:link {text-decoration: none;color:#fff;font-family: Verdana} a:visited {text-decoration: none;color:#fff;font-family: Verdana} a:active {text-decoration: none;color:#fff;font-family: Verdana} a:hover {text-decoration: none;color:#fff;font-family: Verdana} h1 {font-family: 'Times New Roman', Times, sans-serif; line-height: 1em; color: #f2e9f2; font-weight:bold; font-size: 3.5vw; text-shadow:0px 0px 0 rgb(185,176,185),1px 0px 0 rgb(127,118,127),2px 0px 0 rgb(70,61,70), 3px 0px 0 rgb(13,4,13),4px 0px 3px rgba(0,0,0,0.1),4px 0px 1px rgba(0,0,0,0.5),0px 0px 3px rgba(0,0,0,.2); } h2 { font-size: 26px; line-height: 28px; font-weight: normal; letter-spacing: -1px; color: #fff; } h3 { font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 8px 0; } h4 { font-size: 14px; font-weight: normal; margin: 0; } h5 { font-size: 12px; font-weight: normal; margin: 0; } ul { margin-left: 20px; } ol { margin-left: 36px; } #wrapper { width: 100%; margin: 0 auto; padding: 0px 0 72px;border-radius:10px;} #main {position:fixed; width: 60vw; height:100%; float: left; overflow-y:scroll;} #main > p, #main > div { margin-left: 2px; } #sidebar {position:fixed;top:10px; width: 30vw;height:100%; float: right; right:20px;overflow-y:scroll;} #sidebar ol { margin: 12px 0 5px 22px; }.black-15 { background: transparent; color: #fff; padding: 4px 12px; margin: 24px 0; }.black-35 { background: transparent; color: #fff; padding: 4px 12px; margin: 24px 0; }.black-50 { background: transparent; color: #fff; padding: 4px 12px; margin: 24px 0; }.black-65 { background: transparent; color: #fff; padding: 4px 12px; margin: 24px 0; }.black-85 { background: transparent; color: #fff; padding: 4px 12px; margin: 24px 0; }.clearfix:before,.clearfix:after { content: " "; /* 1 */ display: table; /* 2 */ }.clearfix:after { clear: both; } .fullscreen-bg { position: fixed; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; overflow: hidden; z-index: -100; }.fullscreen-bg__video { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } @media (min-aspect-ratio: 16/9) { .fullscreen-bg__video { height: 300%; top: -100%; } } @media (max-aspect-ratio: 16/9) { .fullscreen-bg__video { width: 300%; left: -100%; } } @media (max-width: 167px) { .fullscreen-bg { background: url('../img/videoframe.jpg') center center / cover no-repeat; } .fullscreen-bg__video { display: none; } }

script.js
Odstránenie scrollbaru document.write('<style type="text/css">'); /*---------------------------------------scrollbar----------------------*/ document.write('::-webkit-scrollbar {'); document.write('border-radius: 4px;'); document.write('width: 0px;'); document.write('height: 5px; '); document.write('cursor:pointer;} '); document.write('::-webkit-scrollbar-button { ' ); document.write(' border-radius: 4px; '); document.write('background:#fff ;'); document.write('height:10px; '); document.write('border:1px solid #ddd; '); document.write('cursor:pointer; }'); document.write('::-webkit-scrollbar-track-piece {'); document.write('border-radius: 2px; '); document.write('background:#c0c0c0;'); document.write('height:10px;'); document.write('cursor:pointer; }'); document.write('::-webkit-scrollbar-thumb {'); document.write('border-radius: 4px;'); document.write('background:#3A69E4;'); document.write('height:3px; }'); document.write("</style> ");

Videa použitelné na pozadie


Home

Relax

Spin

scifi

pozadie

skull

spirale

Tunnel

airplane

green-crystals

top