hide◄◄◄ Presuňte kurzor myši smerom vľavo Tam v menu si prepnite na iné video pozadie ◄◄◄.
martinská autopožičovňa

Zobraziť Veľkosť web stránkyAvast antivirus

Hľadáš niečo???
Skopíruj si test rýchlosti

<? echo $tgl = date("j. M. Y H:i:s"); ?> <? $kb=512; echo "Merané v Kb...<!-"; flush(); $time = explode(" ",microtime()); $start = $time[0] + $time[1]; for($x=0;$x<$kb;$x++){ echo str_pad('', 1024, '.'); flush(); } $time = explode(" ",microtime()); $finish = $time[0] + $time[1]; $deltat = $finish - $start; echo "-> Test dokončený za $deltat s. Vaša rýchlosť je ". round($kb / $deltat, 3)."Kb/s<br>"; ?>', 5)">

Tu sú Meniny-SK a Meniny-CZ na stiahnutie


◄◄◄ Presunúť kurzor myši smerom vľavo Tam v menu si prepnite na iné video pozadie ◄◄◄

E-Mail

Kniha
Kniha

Menu môže byť umiestnené na ľubovoľnej strane obrazovky:


Ukážky Menu


Hore- Na pravo- Dole- Na Ľavo
Inštrukcie a sťahovanie na github.com/hakimel/meny~~pobj .github.com/hakimel/meny.

Skopíruj si script na kontrolu veľkosti web stránky

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<script >
function hlas(text, vycistit) {
var casovac;
vycistit = (typeof vycistit === "undefined") ? 3 : vycistit;
var h = document.getElementById("hlas");
if (h.className == "zobrazit" && h.innerHTML == text) return;
h.innerHTML = text;
h.className = "zobrazit";
clearTimeout(casovac);
casovac = setTimeout(function() {
h.className = "";
}, vycistit * 2000)
}
var puvodniAlert = window.alert;
window.alert = hlas;
</script>
<a href="javascript:
a=document.getElementsByTagName('HTML')
[0].outerHTML;b=a.length/1024;
c=Math.round(b);alert(c+'/ Kb');">
<span>Veľkosť web stránky</span></a>
<div id="hlas"></div>
<style type="text/css">
body
{
background: rgba(0, 0, 0, 0.7);
color:#fff;
}
a {text-decoration: none!important;color: #fff;}
a:visited {text-decoration: none!important;}
a:active {text-decoration: none!important;}
a:hover {text-decoration: none!important;}
span {
font-family : garamond;
line-height : 0.20em;
color : #fff;
font-weight : bold;
font-size : 15px;
text-shadow : 0 0 0 rgb(0, 71, 0), 1px 1px 0 rgb(0, 31, 0), 2px 2px 0 rgb(0, 0, 0), 3px 3px 0 rgb(0, 0, 0), 4px 4px 0 rgb(0, 0, 0), 5px 5px 4px rgba(0, 0, 0, 0.95), 5px 5px 1px rgba(0, 0, 0, 0.5), 0 0 4px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
#hlas {font-family: Tahoma;
background: #DA3F94;
color: #fff;
text-align:center;
width:auto;
position: absolute;
margin-left:30%;
margin-right:30%;
top: 0;
padding: .5em;
top: -3em;
border-radius:0px 0px 10px 10px;
box-shadow: 0 0 30px 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);
transition: top 2s;
}
#hlas.zobrazit {top: 0}
#hlas.zobrazit::before{
content: "Veľkosť webstránky je ";}
</style>

Valid HTML 4.01 Transitional Overit CSS! Valid HTML 4.01 Transitional Valid Robots.txt   Mtsany.sk Pagerank Mtsany.sk website reputation Website SEO Tools

Alebo je možné podporiť na